Трисекционни календари

cal-3sec-inner2

Количество

 • 20 бр.
 • 50 бр.
 • 100 бр.
 • 200 бр.
 • 300 бр.
 • 400 бр.
 • 500 бр.
 • 600 бр.
 • 700 бр.
 • 800 бр.
 • 900 бр.

Единична цена

 • 4.50 лв.
 • 4.30 лв.
 • 3.90 лв.
 • 3.70 лв.
 • 3.50 лв.
 • 3.40 лв.
 • 3.30 лв.
 • 3.20 лв.
 • 3.10 лв.
 • 3.05 лв.
 • 3.00 лв.

Крайна цена с ДДС

 • 90 лв.
 • 215 лв.
 • 390 лв.
 • 740 лв.
 • 1050 лв.
 • 1360 лв.
 • 1650 лв.
 • 1920 лв.
 • 2170 лв.
 • 2440 лв.
 • 2700 лв.

Посочените цени са крайни с ДДС
* В цените не е включен дизайн на главата
*Включен печат на глава с подаден готов файл от клиента
* В цените не е включена доставка